Nebezpečná místa, místa vizuální kontroly, místa omezující odtokové poměry a splachy

Info Kategorie Název Tok Obec Popis
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Dvorce Jihlava Dvorce most
Fotodokumentace hlásného profilu NM Dvorce Jihlava Dvorce rekreační oblast – chatky
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Dvorce Jihlava Dvorce most
Fotodokumentace hlásného profilu NM Dvorce Jihlava Dvorce most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Dvorce Jihlava Dvorce most
Fotodokumentace hlásného profilu NM Dolní Věžnice Šlapanka Věžnice lávka
Fotodokumentace hlásného profilu NM Dolní Věžnice Šlapanka Věžnice most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, VK, OP NM1 a MVK1 – Antonínův Důl Pstružný potok Jihlava Zahrádkářská kolonie
Fotodokumentace hlásného profilu závady Červený Kříž – průmyslová zóna bezejmenný tok Jihlava průmyslová zóna
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, VK, OP NM1 a MVK1 - Hruškové Dvory Drážní potok Jihlava zatrubnění – Údolní ulice
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, VK, OP NM1 a MVK1 - Jihlava – Telečská ulice. mostek silnice na Pístov Koželužský potok Jihlava mostek
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, VK, OP NM2 a MVK2 – Jihlava – soutok Koželužského potoka a Jihlávky soutok Koželužský potok a Jihlávka Jihlava soutok
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, VK, OP NM3 a MVK3 – Jihlava - zatrubnění u Novaka Drážní potok Jihlava zatrubnění potoka
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, VK, OP NM4 a MVK4 – Jihlava – zatrubnění u Cityparku Koželužský potok Jihlava zatrubnění potoka
Fotodokumentace hlásného profilu VK MVK5 – Jihlava – silniční mostek soutok Jihlava a Jihlávka Jihlava mostek
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS OP ES1 – Jihlava – Telečská ulice u mostku silnice na Pístov Koželužský potok Jihlava splach vody z okolí
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP NM1 – Pávov – propustek nad Širokým rybníkem Zlatý potok Jihlava propustek
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, VK, OP NM2 a MVK2 – Pávov – bezpečnostní přepad Dubového rybníka Zlatý potok Jihlava přepad
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, VK, OP NM3 a MVK3 – Pávov – odtok z Pávovského rybníka do propustku Zlatý potok Jihlava odtok do propustku
Fotodokumentace hlásného profilu NM, VK NM3 a MVK3 – Pávov – dva požeráky Pávovského rybníka Zlatý potok Jihlava požerák
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, VK, OP NM4 a MVK4 – Pávov – bezpečnostní přepad Pávovský rybník Zlatý potok Jihlava přepad
Fotodokumentace hlásného profilu NM, VK NM4 a MVK4 – Pávov – silniční propustek - odtok Pávovský rybník Zlatý potok Jihlava propustek
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS VK, OP MVK6 – Pávov – přítok - Pávovský rybník Zlatý potok Jihlava přítok z polí
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS VK, OP MVK7 – Pávov - propustek (most) k objektu bezejmenný tok Jihlava kapacitní propustek u č.p. 109
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS VK, OP MVK8 – Pávov – propustek (most) k objektu bezejmenný tok Jihlava kapacitní propustek u č.p. 103
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS VK, OP MVK9 – Pávov - propustek (most) k objektu bezejmenný tok Jihlava provizorní vjezd na zahradu
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS VK, OP MVK10 – Pávov – propustek (most) na pole bezejmenný tok Jihlava provizorní vjezd na pole
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS VK, OP MVK11 – Pávov – propustek (most) k objektu bezejmenný tok Jihlava provizorní vjezd na pole
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS VK, OP MVK1 – Pístov – propustek pod komunikací bezejmenný tok Jihlava propustek pod komunikaci
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, VK, OP NM1 a MVK1 – Sasov – silniční most Jihlávka Jihlava silniční most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, VK, OP NM2 a MVK2 – Sasov – silniční most Jihlávka Jihlava silniční most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, VK, OP NM1 a MVK1 – Zborná – propustek pod komunikací Smrčenský potok Jihlava propustek pod komunikaci
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, VK, OP NM2 a MVK2 – Zborná – propustek pod komunikací (hráz) Zlatý potok Jihlava propustek pod komunikaci
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, VK, OP NM3 a MVK3 – Zborná – propustek pod komunikací Jihlava – Zborná Zlatý potok Jihlava propustek pod komunikaci
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Batelov Batelovský potok Batelov most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Batelov Batelovský potok Batelov most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Batelov Batelovský potok Batelov most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Batelov Batelovský potok Batelov most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, VK, OP MVK1 – propustek Bělokamenský potok Bílý Kámen most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, VK, OP MVK3 – zatrubnění bezejmenný tok Bílý Kámen zatrubněná vodoteč
Fotodokumentace hlásného profilu NM, VK MVK5 – rekreační objekty na SZ k.ú. Jiřínský potok Bílý Kámen rekreační oblast – chatky
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, VK, OP MVK2 – okolí rybníčku bezejmenný tok Bílý Kámen Nemovitosti + zatrubnění
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, VK, OP MVK4 – propustek Bělokamenský potok Bílý Kámen propustek
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS VK, OP MVK1 – Příseka Přísecký potok Brtnice most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS VK, OP MVK1 – Příseka Přísecký potok Brtnice most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS VK, OP MVK2 – Brtnice Brtnice Brtnice lávka
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS VK, OP MVK3 – Malé pravostranný přítok Brtnice Brtnice most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM NM - Jestřebí Jestřebský potok Brtnice most
Fotodokumentace hlásného profilu NM Cejle bezejmenný tok Cejle most
Fotodokumentace hlásného profilu NM Cejle bezejmenný tok Cejle most
Fotodokumentace hlásného profilu NM Cejle bezejmenný tok Cejle most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Cejle bezejmenný tok Cejle most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP NM1 - Dolní Cerekev Huťský potok Dolní Cerekev koryto
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP NM2 - Dolní Cerekev Huťský potok Dolní Cerekev průtočný profil
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Čížov Čížovský potok Čížov koryto
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Čížov Čížovský potok Čížov koryto
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Čížov Čížovský potok Čížov koryto
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Hodice bezejmenný tok Hodice zatrubnění vodoteče
Fotodokumentace hlásného profilu NM Hodice bezejmenný tok Hodice ohrožena restaurace a kulturní dům u bleskové povodně
Fotodokumentace hlásného profilu NM Hodice bezejmenný tok Hodice nemovitosti pod rybníkem
Fotodokumentace hlásného profilu NM Hodice bezejmenný tok Hodice zemědělské objekty
Fotodokumentace hlásného profilu NM Hodice Třešťský potok Hodice ohroženy chatky
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Horní Dubenky bezejmenný tok Horní Dubenky koryto
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Horní Dubenky bezejmenný tok Horní Dubenky koryto
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Horní Dubenky bezejmenný tok Horní Dubenky koryto
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Horní Dubenky bezejmenný tok Horní Dubenky koryto
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Jamné Rybenský potok Jamné most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Jamné Rybenský potok Jamné most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Jamné Rybenský potok Jamné most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Jamné Rybenský potok Jamné hráz rybníka
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Jamné Rybenský potok Jamné hráz rybníka
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Jezdovice Třešťský potok Jezdovice most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Jezdovice - Jezdovice propustky pod železniční drahou
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Jezdovice - Jezdovice propustky pod železniční drahou
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Jezdovice bezejmenný tok Jezdovice zatrubnění vodoteče
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Jezdovice bezejmenný tok Jezdovice odtok z polderu
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Jezdovice bezejmenný tok Jezdovice propustek
Fotodokumentace hlásného profilu NM Kamenička bezejmenný tok Kamenice most
Fotodokumentace hlásného profilu NM Řehořov bezejmenný tok Kamenice most
Fotodokumentace hlásného profilu NM Kamenice bezejmenný tok Kamenice most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Kamenice bezejmenný tok Kamenice most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Kamenice bezejmenný tok Kamenice most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Kamenice bezejmenný tok Kamenice most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Kamenice bezejmenný tok Kamenice most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Kamenice bezejmenný tok Kamenice most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Kostelec Jihlava Kostelec most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Kostelec bezejmenný tok Kostelec most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Luka nad Jihlavou bezejmenný tok Luka nad Jihlavou most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Luka nad Jihlavou Jihlava Luka nad Jihlavou lávka
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Luka nad Jihlavou bezejmenný tok Luka nad Jihlavou most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Malý Beranov Jihlava Malý Beranov jez
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Malý Beranov Jihlava Malý Beranov vodní elektrárna
Fotodokumentace hlásného profilu NM Puklice Puklický potok Puklice nemovitosti pod rybníkem
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Puklice Puklický potok Puklice most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Puklice bezejmenný tok Puklice nemovitosti pod rybníkem
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Puklice Puklický potok Puklice most
Fotodokumentace hlásného profilu NM, VK Rantířov Jihlava Rantířov ledové obtíže
Fotodokumentace hlásného profilu NM, VK Rantířov Jihlava Rantířov ledové obtíže
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, VK, OP Rantířov bezejmenný tok Rantířov průtočný profil u silnice
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, VK, OP Rantířov bezejmenný tok Rantířov přepad Rantířovského rybníku
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Stonařov Jihlávka Stonařov lávka
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Stonařov Jihlávka Stonařov lávka
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Stonařov Jihlávka Stonařov lávka
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Stonařov Farský potok Stonařov lávka
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Stonařov Farský potok Stonařov most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Stonařov Farský potok Stonařov most
Fotodokumentace hlásného profilu NM Suchá - Suchá rybník
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Suchá Jihlávka Suchá lávka
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Prostředkovice Jihlávka Suchá most
Fotodokumentace hlásného profilu NM Beranovec - Suchá rybník
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Salavice bezejmenný tok Třešť odtok z rybníka
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Čenkov Lovětínský potok Třešť mostek
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Čenkov Valchovský potok Třešť most
Fotodokumentace hlásného profilu NM Třešť Třešťský potok Třešť hráz rybníka
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Třešť bezejmenný tok Třešť zanesení požeráku
Fotodokumentace hlásného profilu NM Ústí bezejmenný tok Ústí nemovitosti pod rybníkem
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Ústí bezejmenný tok Ústí zatrubněná vodoteč
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, VK, OP Kněžice Kněžický potok Kněžice most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, VK, OP Kněžice Brtnice Kněžice most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, VK, OP Brodce Brtnice Kněžice most
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, VK, OP Brodce Brtnice Kněžice most