VĚCNÁ ČÁST

Charakteristika území

Charakteristika ohrožených objektů

Druh a rozsah ohrožení

Opatření k ochraně před povodněmi

Stupně povodňové aktivity (SPA)