ORGANIZAČNÍ ČÁST

Organizace povodňové ochrany

Organizace povodňové služby

Stupně povodňové aktivity – činnost

Spojení na důležité organizace

Evakuace

Způsob vyžádání pomoci při povodni

Informační zabezpečení