Důležité organizace

Státní správa, samospráva

Název organizace Jméno, funkce Telefon Mobil Poznámka
Magistrát města Jihlava, odbor ŽP 567167710
Magistrát města Jihlava, odbor ŽP
vodoprávní úřad
Bc. Jiří Doskočil
agenda vodoprávního úřadu
567167726

Hydrologie, meteorologie

Název organizace Jméno, funkce Telefon Mobil Poznámka
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Praha
ústředna
244032545
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Praha Daniel Kurka, Ing.
ředitel
244032550
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno
ústředna
541421011
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno
operační hydrolog ve službě
541212485 724185619
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno
oddělení meteorologie
Petr Štěpánek, Mgr., Ph.D.
vedoucí
541421033
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno
oddělení hydrologie
Eva Soukalová, Ing., CSc.
vedoucí
541421022
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno
regionální předpovědní pracoviště
Milan Šálek, RNDr.
vedoucí
541421072
Povodí Moravy, s.p.
vodohospodářský dipečink
541211737 nepřetržitá havarijní a povodňová služba
Povodí Moravy, s.p.
vodohospodářský dipečink
Ing. Marek Viskot
vedoucí
541637252
Povodí Moravy, s.p., Závod Dyje Ing. Jan Moronga
ředitel
541637602
Povodí Moravy, s.p., Závod Dyje, Provoz Jihlava Jindřich Kult
vedoucí
567302286 602596453
Povodí Vltavy, s.p.
vodohospodářský dipečink
257329425 724067719 mimořádné události
Povodí Vltavy, s.p.
generální ředitelství
221401111
Povodí Vltavy, s.p., Závod Horní Vltava Ing. Zdeněk Zídek
ředitel
387683100 387683111 602443266
Povodí Vltavy, s.p., Závod Horní Vltava
oblastní vodohospodářský dispečink
387203609
Povodí Vltavy, s.p., Závod Horní Vltava, Provozní středisko Lužnice 381581126
Povodí Vltavy, s.p., Závod Dolní Vltava Ing. Jiří Friedel
ředitel
257099200 602299214
Povodí Vltavy, s.p., Závod Dolní Vltava, Provozní středisko Želivka a Sázava Ing. Jiří Brzoň
vedoucí
317850031 317851234 602500024
Povodí Vltavy, s.p., Závod Dolní Vltava, Provozní středisko Želivka a Sázava
úsek Zlatý potok
Josef Neubauer
úsekový technik
569428208 724505318
Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje 956952111
Český hydrometeorologický ústav
ústředna
244031111
Český hydrometeorologický ústav
ředitel
244032700
Český hydrometeorologický ústav
centrální předpovědní pracoviště
244032239 nepřetržitá služba
Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.
ústředna
567579281
Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. Ing. Václav Kodet
ředitel
567579263 606746560
Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí
956952210 956952201 724523966
Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy 956954111
Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy Ing. Dan Král
vedoucí
724523258
Český hydrometeorologický ústav
centrální předpovědní pracoviště
244032315 hydrolog ve službě
Český hydrometeorologický ústav
centrální předpovědní pracoviště
244032313 hydrologická předpověď

Hasičský záchranný sbor

Název organizace Jméno, funkce Telefon Mobil Poznámka
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Krajské operační středisko Jihlava (KOPIS)
operační důstojník ve službě
950270101 950270102 950270103 725100510 nepřetržitá služba
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava 950270111
SDH Čížov Vanko Libor
starosta
602782861
SDH Čížov Ing. Machovec Milan
velitel
775685533
SDH Cejle Holzbauer Tomáš
velitel
775622553
SDH Dvorce Josef Veselý
předseda
724265509
SDH Dvorce Jaroslav Rutsch
velitel
737721539
SDH Hodice Jiří Křípal
starosta
607588071
SDH Hodice František Kodys
velitel
728510746
SDH Horní Dubenky Karel Coufal
velitel
724093237
SDH Kamenice Jaroslav Krejčí
velitel
723501401
SDH Velký Beranov Vrzáček Josef
starosta
606680501
SDH Velký Beranov Smola Tomáš
velitel
728842416
SDH Suchá František Zvěřina
starosta
776769697
SDH Suchá Miloš Frey
velitel
728176949
SDH Třešť Jiří Šindelář
starosta
606756018
SDH Batelov Radek Krajíček
starosta
723224576
SDH Ústí Dalibor Lorenc 603113667
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava - stanice Třešť 950273111
SDH Jihlava Jiří Bláha
starosta okrsku
606721170
SDH Bílý Kámen Karel Dvořák
velitel okrsku
732662000
SDH Heroltice Jiří Hegner
velitel
732304970
SDH Pístov Milan Mirek
velitel
775238675
SDH Zborná Jiří Skořepa
velitel
608035710
SDH Měšín Karel Ryšavý
starosta
602760587
SDH Hybrálec Antonín Pokorný
starosta
603306513
SDH Smrčná Rostislav Štefáček
velitel
604843641
SDH Smrčná Milan Vondrák
starosta
723517226
SDH Bedřichov Marek Zemín
starosta
607629016
SDH Jiřín 605887488
SDH Bílý Kámen 723312844
SDH Dolní Cerekev Ing. Vladimír Holec
starosta
777127379
SDH Dolní Cerekev Lubomír Dratnál
velitel
724167741
SDH Jamné Tomáš Matula
velitel
724085327
SDH Kostelec Roman Vrzal
člen
723232034
SDH Kostelec Dominik Hofbauer
velitel
607774836
SDH Luka nad Jihlavou Petr Procházka
starosta
607906354
SDH Luka nad Jihlavou Pavel Vrzáček
velitel
724161090
SDH Puklice Zdeněk Pavlíček
starosta
607500315
SDH Věžnice Jindřich Tecl
starosta
774663903
SDH Věžnice Tomáš Vavroušek
velitel
776731083
SDH Jezdovice Miloslav Vondráček
starosta
603353248
SDH Jezdovice Michal Kučera
velitel
608958055
SDH Kněžice Jiří Bláha
starosta
606936636
SDH Kněžice Jaroslav Veselý
velitel
603446786
SDH Stonařov Zdeněk Urbánek
starosta
773639189
SDH Stonařov Martin Zadražil
velitel
775970882
SDH Bílý Kámen Andres Vojtěch
starosta
723312844
SDH Bílý Kámen Kriegsmann Radim
velitel
728372091
SDH Čenkov Martin Hron
starosta
606330373
SDH Čenkov Petr Maslák
velitel
775161274
SDH Salavice Zdeněk Cíla
starosta
SDH Buková Petr Hurda
starosta
606508636
SDH Brtnice Josef Pisk
starosta
723307396
SDH Brtnice Jiří Šetek
velitel
774153129

Policie

Název organizace Jméno, funkce Telefon Mobil Poznámka
Policie ČR, Územní odbor Jihlava
ústředna
974266111 974266229
Policie ČR, Obvodní oddělení Jihlava 974266439
Policie ČR, Obvodní oddělení Jihlava
územní působnost Čížov
pprap. Petr Holub
územně odpovědný policista
974266437 974266431
Policie ČR, Obvodní oddělení Jihlava
územní působnost Čížov
pprap. Milan Vrzal
kontaktní policista obce
Policie ČR, Obvodní oddělení Jihlava
územní působnost Čížov
nstržm. Ing. Bohumila Vlčková
kontaktní policista obce
Policie ČR, Obvodní oddělení Jihlava
územní působnost Dvorce, Rantířov
prap. Emil Metelka
územně odpovědný policista
974266444 974266431
Policie ČR, Obvodní oddělení Polná
územní působnost Kamenice,Věžnice, Luka nad Jihlavou
pprap. Vít Bělík
územně odpovědný policista
974266500 567212333
Policie ČR, Obvodní oddělení Jihlava
územní působnost Malý Beranov
prap. Zbyněk Karpstein
územně odpovědný policista
974266447 974266431
Policie ČR, Obvodní oddělení Jihlava
územní působnost Malý Beranov
pprap. Bc. Radek Zápotočný
územně odpovědný policista
974266437 974266431
Policie ČR, Obvodní oddělení Jihlava
územní působnost Ústí
prap. Kamil Coufal
územně odpovědný policista
974266468 974266431
Policie ČR, Obvodní oddělení Třešť
územní působnost Cejle, Kostelec, Jezdovice
prap. Stanislav Kružík
územně odpovědný policista
974266741 567224333
Policie ČR, Obvodní oddělení Třešť
územní působnost Hodice
prap. Martin Matějka
územně odpovědný policista
974266741 567224333
Policie ČR, Obvodní oddělení Telč
územní působnost Horní Dubenky
pprap. Petr Kružík
územně odpovědný policista
974266520 567243633
Policie ČR, Obvodní oddělení Třešť
územní působnost Suchá, Stonařov
pprap. Petr Jonák
územně odpovědný policista
974266741 567224333
Policie ČR, Obvodní oddělení Třešť
územní působnost Batelov
prap. Hamršmíd
územně odpovědný policista
974266741 567224333
Policie ČR, Obvodní oddělení Jihlava npor. Petr Krčál DiS.
velitel
974266430
Městská policie Jihlava 567167500 stálá služba
Městská policie Jihlava
sekretariát
567167512
Městská policie Jihlava
ředitel
567167503
Policie ČR, Obvodní oddělení Třešť
územní působnost Dolní Cerekev
pprap. Pavel Anderle
územně odpovědný policista
974266741 567224333
Policie ČR, Obvodní oddělení Polná
územní působnost Jamné
pprap. Přemysl Beneš
územně odpovědný policista
974266500 567212333
Policie ČR, Obvodní oddělení Polná
územní působnost Luka nad Jihlavou
pprap. Martin Varhaník
územně odpovědný policista
974266500 567212333
Policie ČR, Obvodní oddělení Jihlava
územní působnost Puklice
pprap. Ondřej Chlupáček
územně odpovědný policista
974266437 974266431
Policie ČR, Obvodní oddělení Okříšky
územní působnost Kněžice
pprap. Petr Čácha
územně odpovědný policista
974277781
Policie ČR, Obvodní oddělení Jihlava
územní působnost Rantířov
pprap. Martin Zuda
územně odpovědný policista
974266437 974266431
Policie ČR, Obvodní oddělení Jihlava
územní působnost Brtnice, Bílý Kámen
npor. Jiří Burian DiS.
územně odpovědný policista
974266434
Policie ČR, Obvodní oddělení Třešť
územní působnost Třešť
npor. Bc. Radomír Budař DiS.
vedoucí
974266741 567224333 974266740

Zdravotnická záchranná služba

Název organizace Jméno, funkce Telefon Mobil Poznámka
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina 567571245
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina Ing. Vladislava Filová
ředitelka
567571244 724819580
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina Ing. Daniela Střechová
krizový manager
567571252

Hygiena, veterina

Název organizace Jméno, funkce Telefon Mobil Poznámka
KHS kraje Vysočina, pracoviště Jihlava 567564551
Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočina 567570240
Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočina, inspektorát Jihlava 567570241
Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočina MVDr. Božek Vejmelka
ředitel
567570242 602355345

Zdravotnictví, lékárny

Název organizace Jméno, funkce Telefon Mobil Poznámka
Poliklinika Třešť 567579642
Lékárna RV - Apa1, s.r.o. 567234156
Lékárna Salix - TILIX, s.r.o. 567214642
Poliklinika Telč 567215459
Lékárna U Sv. Anny, s.r.o. 567213622
Lékárny Lloyds, s.r.o. 567155106 567155150
Lékárna Na Náměstí 565532804
Lékárna U polikliniky 565536192
Lékárna Dr. Max 565321046 i víkendový provoz do 16h
Lékárna U Bílého anděla 565534300
Nemocnice Jihlava
ústředna
567157111
Nemocnice Jihlava
lékárna
567157771
Lékárna Dr. Max 567213100 567231312
Lékárny Lloyds, s.r.o. 567212843
Lékárna Krystal - PharmDr. Ing. Jana Zvolánková 567215783
Zdravotnické potřeby V. E. Medica - Věra Červencová 567305456
Lékárna Tilia - TILIX, s.r.o. 567310956 sobota do 12h
Lékárna U sv. Jiří - ARTEUM, s.r.o. 567213435
Lékárna FARMAKO, spol. s r.o. 567573031 sobota do 12h
Zdravotní středisko Polná 567212005
Lékárna Na Náměstí, s.r.o. 567212321 So a Ne do 10.30
Lékárna U Kostela - Mgr. Jana Matejková 567222142 So a Ne do 11.00
Zdravotní středisko Brtnice MUDr. Eva Součková
praktický lékař pro děti a dorost
567216195
Zdravotní středisko Brtnice MUDr. Ivan Skála
praktický lékař
567216216
Lékárna U Svatého ducha 567216229

Humanitární organizace

Název organizace Jméno, funkce Telefon Mobil Poznámka
OS ČČK Jihlava 567301900

Náhradní zdroje pitné vody

Název organizace Jméno, funkce Telefon Mobil Poznámka
Vodárenská akciová společnost, a.s. - divize Jihlava
dispečink
567569204 737221622
Vodárenská akciová společnost, a.s. - divize Jihlava
sekretariát
567569111
Technické služby Třešť 567224309
Město Brtnice 567571711
Město Brtnice - vodárna 567216330
Město Brtnice - vodárna Pavel Pavlíček 567216330 723657799 Hřbitovní 799, 58832 Brtnice
Město Brtnice - vodárna Josef Kourek 567216330 723527867 Nad Práchovnou 730, 58832 Brtnice

Armáda

Název organizace Jméno, funkce Telefon Mobil Poznámka
Krajské vojenské velitelství Jihlava 973454200

Technické služby

Název organizace Jméno, funkce Telefon Mobil Poznámka
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provozovna Jihlava
oddělení výrobní
Prokop Ladislav
mistr údržby Jihlava
567117131 602578273
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provozovna Jihlava
oddělení technicko-správní
Ing.Fiala Eduard
vedoucí
567117148 725581896
Služby města Jihlavy s.r.o. 567553111 567303637 608666400
Technické služby Třešť 567224309
Technické služby Telč 567243037
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provozovna Jihlava
oddělení výrobní
Pátek František
mistr údržby Třešť
567214164 606142152
Jihlavské TS 777286129
Služby Luka, s.r.o. Jana Zelníčková
jednatel
567229233 606383522

Správci sítí

Název organizace Jméno, funkce Telefon Mobil Poznámka
Jihomoravská plynárenská, a.s., závod Jihlava
ohlašovna poruch
567303501 602827310
Jihomoravská plynárenská, a.s. 840113355
ČEZ 840850860
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. 569430211 737306632
Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko 567310828
Vodárenská akciová společnost, a.s. - divize Jihlava
sekretariát
567569111
Vodárenská akciová společnost, a.s. - divize Jihlava
dispečink
567569204 737221622
Vodárenská akciová společnost, a.s. - divize Jihlava
dispečink
Aleš Milfajt
vedoucí
567569220
E.ON 800225577 840111333
Technické služby Třešť 567224309
Optet 776552383
Město Brtnice 567571711
Město Brtnice - vodárna 567216330
Město Brtnice - vodárna Pavel Pavlíček 567216330 723657799 Hřbitovní 799, 58832 Brtnice
Město Brtnice - vodárna Josef Kourek 567216330 723527867 Nad Práchovnou 730, 58832 Brtnice
Město Brtnice - ČOV 567216120
Město Brtnice - ČOV Josef Brůzl 567216120 725338875 Spojovací 589, 58832 Brtnice
Město Brtnice - ČOV Josef Mrhal 567216120 723612316 Nad Práchovnou 728, 58832 Brtnice

Ostatní kontakty

Název organizace Jméno, funkce Telefon Mobil Poznámka
Sklárna Janštejn, s.r.o. 567374173
SK Kostelec V. Duben
předseda
606772049 Možná pomoc při povodni
SK Kostelec L. Doležal
místopředseda
606772062 Možná pomoc při povodni
Základní a mateřská škola Kněžice 568885529 568885859
Základní a mateřská škola Kněžice
jídelna
568885601
Základní a mateřská škola Brtnice 567579001
Základní a mateřská škola Brtnice
jídelna
567579004
Městský útulek pro opuštěná a nalezená zvířata Jihlava Vítězslav Vítkovič
vedoucí
723446583 721282895
Moravský rybářský svaz, MO Jihlava Jan Kopřiva
předseda
567211061 605773476