Mapy - nápověda

Ovládání mapy - obecné funkce

Pro ovládání mapového okna lze použít:
- posun mapy– tažení levého tlačítka myši
- zvětšení– přidržením klávesy CTRL a označení oblasti ohraničujícím obdélníkem pomocí levého tlačítka myši
- informace– zobrazí informace o objektech mapy, které se nacházejí v místě kliknutí + vždy zobrazí souřadnice místa kliknutí, a to v souřadnicích S-JTSK a rovněž v souřadnicích WGS84, který můžete pohodlně použít pomocí CTRL+C/CTRL+V pro lokalizaci objektu např. v aplikacích MAPY.CZ, GOOGLE apod.)
- krok vzad, vrátí na předchozí hodnotu měřítka a zobrazené oblasti v mapovém okně
- krok vpřed, vrátí na původní hodnotu měřítka a zobrazené oblasti v mapovém okně
- měření / tvorba uživatelské grafiky - pomocí nástrojů uživatelské grafiky lze vytvářet a editovat linie nebo polygony.
- nakreslit linii - kliknutím levého tlačítka myši v prostoru mapy vytvoříte jednotlivé lomové body linie; kresbu ukončíte dvojklikem,
- nakreslit plochu - kliknutím levého tlačítka myši v prostoru mapy vytvoříte jednotlivé lomové body polygonu; kresbu ukončíte dvojklikem,
- vybrat a změnit prvek - nástroj umožňuje editovat již nakreslenou uživatelskou grafiku. Kliknutím levého tlačítka myši na objekt dojde k barevnému zvýraznění objektu a označení jeho lomových bodů. Opětovným kliknutím na tyto body, lze tahem myši upravit jejich polohu.
- vybrat a posunout prvek - nástroj umožňuje posun prvků uživatelské grafiky. Kliknutím levého tlačítka myši na objekt dojde k barevnému zvýraznění objektu a označení jeho definičního bodu. Tahem myši nad tímto bodem lze celý prvek posunout bez změny jeho geometrie.

Údaje o nakreslených objektech jsou průběžně zobrazovány v tabulce "Uživatelská grafika" (vysouvací panel vpravo od mapového okna, pod seznamem vrstev).
Zde lze po dvojkliku do položky "Název" upravit pojmenování nakresleného objektu nebo kterýkoli objekt smazat, kliknutím na ikonu .
Smazat lze rovněž objekt který je v mapě barevně (modře) zvýrazněn, a to pomocí klávesy DELETE.
Hromadně smazat všechny nakreslené prvky v mapě lze rovněž pomocí nástroje v horní liště nad mapovým oknem.

Ovládání mapy - funkce administrátora

Oprávněným uživatelům je dostupná rozšířená nabídka nástrojů v levém horním rohu mapového okna.
- výběr rozhlasů - umožňuje zákreslením ohraničujícího polygonu hromadný výběr rozhlasů
- výběr ohrožených nemovitostí - umožňuje zákreslením ohraničujícího polygonu hromadný výběr ohrožených nemovitostí
- výběr členů povodňových komisí - umožňuje zákreslením ohraničujícího polygonu hromadný výběr členů povodňových komisí

Po zakreslení polygonu (ukončit dvojklikem) je v panelu "Výsledky hledání" (napravo od mapového rámu) vypsán počet vybraných prvků uvnitř tohoto polygonu.
Opakovaným zakreslením polygonu dojde k přepsání aktuálního výběru prvků. S vybranými prvky lze pak dále pracovat s využitím nabízených funkcí (zobrazit výběr v tabulce s možností doplnění výběru o další prvky, smazat výběr, odeslat SMS zprávu)

Seznam/strom vrstev

se nachází v "zasouvacím" panelu "Vrstvy" napravo od mapového okna.
Pro jednotlivé uživatele je rozsah seznamu/stromu mapových vrstev závislý na jejich přihlášení a přidělených právech administrátorem aplikace.
Mapové vrstvy jsou v seznamu/stromu vrstev buď uvedeny samostaně nebo jsou uspořádány do "tématických" skupin vrstev.

- zaškrtávací pole pro zapnutí/vypnutí konkrétní vrstvy nebo celé skupiny vrstev,
- ikona vrstvy,
- ikona dotazovatelné vrstvy, která vrací atributy pomocí nástroje ,
- zobrazit/skrýt
        - před názvem vrstvy - zobrazí/skryje legendu dané vrstvy
        - před názvem skupiny vrstev - zobrazí/skryje seznam vrstev dané skupiny,
- zobrazit legendu - je zobrazena legenda všem viditelným vrstvám (, je-li definována).
Drtivá většina uživatelů si vystačí s prezentovanou podobou seznamu/stromu vrstev na kartě "Uživatelský pohled". Mapoví fajnšmekři mají možnost využít přenastavení pořadí vykreslování "speciálních" mapových vrstev na kartě "Pořadí vrstev".

Vyhledávání

Formulář pro vyhledávání Obce/adresy nebo Vodního toku/nádrže nebo Parcel katastru nemovitostí v mapě se nachází v záhlaví aplikace.
Při vlastním vyhledávání postupujte tak, že nejdříve kliknutím označte druh hledaných objektů (Místa/Voda/Parcely) a poté vyplňte s pomocí našeptávače nabízená zadávací pole. Kliknutím na "Hledat" nebo stiskem klávesy ENTER zahájíte vlastní hledání. V mapovém okně se poté automaticky označí/zvýrazní nalezené objekty se současným zobrazením mapy v nejlépe odpovídajícím měřítku. Zároveň se v panelu "Výsledky hledání" vpravo od mapy zobrazí seznam nalezených objektů. Zvýrazněné objekty v mapě a seznam nalezených objektů v panelu jsou stále ve vzájemné shodě, tj. kliknutím na objekt v mapě/seznamu dochází k jeho zvýraznění v seznamu/mapě.

- odkaz do mapy naleznete na mnoha místech textové části aplikace - po kliknutí se zobrazí mapa se středem v předmětu odkazu, v odpovídajícím měřítku a skladbě mapových vrstev

Tisk

Pomocí tlačítka lze vytisknout aktuální mapovou kompozici s dialogem, kde lze:
  • zadat nadpis mapy pro tisk
  • zvolit pořadovaný formát A4/A3 a oriantaci papíru na výšku/na šířku
  • zvolit mezi přímým tiskem na tiskárnu nebo tiskem do souboru PDF
  • zvolit mezi tiskem mapy nebo tiskem legendy
  • příp. zadat vyšší rozlišení tiskového výstupu